วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ประวัติส่วนตัว
นาย  สวรุด   ศรีบุญ          ชั้น  ม.6/1 เลขที่  28
ชื่อเล่น  กั๊ก   
บ้านเลขที่  48 หมู่  8  
บ. นาแวง   ต. นาสวรรค์  อ. เมืองบึงกาฬ 
จ. บึงกาฬ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น