วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


                                                           
    ประวัติ
ชื่อ นางสาว ธิดารัตน์ วรรณโชคชื่อเล่น. เตยม.6/1 เลขที่ 8เกิดวันที่ 11 เมษายน 2541
อายุ 17 ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 88 หมู่ 7บ.หนองตอ ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
นิสัย.น่ารัก สดใส 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น