วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาวชลธิชา  ทองทับ  ชั้น ม.6/1  เลขที่ 5
ชื่อเล่น  บอม
เกิดวันที่ 18 มิถุนายน 2540
บ้านเลขที่ 121 หมู่ 6 ตำบลนาสวรรค์  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น